Avtorske knjige

The Hermit of Būndala

Biography of Ñānavīra Thera, with reflections on his life and work

Venerable Ñāṇavīra Thera is today seen as one of the most original Buddhist thinkers, an iconic figure who was able with his attainments and understanding of Dhamma to point out with great confidence the wrongly-grasped interpretation on Dhamma.

The present book is an attempt to compile all that is known about Ñāṇavīra’s life and thought, from his birth in an upper-class family in England, serving in World War II in Algeria and Italy, ordaining in the famous Island Hermitage in Sri Lanka, and spending ten years isolated in a jungle retreat at Būndala, where he meditated, reflected on Dhamma, and eventually attained partial liberation. It was there where he was able to recognize that the traditional understanding of Dhamma is not wholly justified by the Suttas, that it does not lead to the end of suffering, the goal of the Buddha’s Teaching, but rather blocks further progress. Then due to his chronic illnesses, which plagued his body for more than ten years, he ended this existence by his own hand. The book retells stories from after his death, about controversies, lost or burned letters, his surviving legacy, and the growth of interest in these writings till the present time.

isbn: 9789460900082
322 p.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Island Within

The Life of the Hermit Monk Bhante Ñānadīpa

Biography of the late Hermit Monk Bhante Ñanadipa (1944-2020).

This book is about Bhante Ñāṇadīpa, an incredible figure and, for many, the ideal forest monk. We might read about such people from centuries ago, like the Venerable Mahå Kassapa, in the ancient Buddhist texts, or read about the more recent famous Thai forest monks, such as the late Venerable Ajahn Mun Bhuridatta. His very remote forest swellings (kuṭī) were basic, without a front wall. He was dedicated to living the forest life to the fullest. He was strict with himself; such was the discipline he chose, and he was not concerned if it was pleasing or distasteful to others. Nothing stopped him. He continued to dig ever deeper into the hindrances and defilements of his mind, his anger and fear, and aimed for the final realization of the Buddha’s Teaching. He carried on along the lonely and thorny path, despite the physical hardships and illnesses he endured, such as malaria and attacks from elephants and other wild animals. And despite being very close to death many times, he persevered, year after year, approaching and entering old age, indifferent to others’ praise or blame. Through it all, he always walked the straight path, never abandoning his resolve.

isbn: 9789460900341
218 p.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhammapada

Pot Postave

Prevod starodavnih budističnih verzov.

Dhammapada je zbirka naukov v stilni obliki in eden od najbolj razširjenih in najbolj znanih budističnih spisov, ki jih je izgovoril Buddha (ki je živel v letih okrog 623 pr. n. št. do 543 pr. n. št.). Dhammapada spada v zbirko Khuddaka–nikāye (»Manjša zbirka«), ki je ena od štirih glavnih zbirk budističnega kanona. Dhammapada je zbirka 423 verzov, ki jih je sam Buddha Gotama izrekel svojim učencem in je zapisana v preprostem aforističnem slogu. Antologija moralnih vodil ali maksim je razdeljena na 26 poglavij s kratkimi naslovi kot so Um, Rože, Starost, Sreča in drugi. Čeprav na prvi pogled ni opaziti povezave, skozi vse verze poteka temeljna nit, kar postane jasno pri branju besedila.

Te misli so primerne za vsakega človeka in niso namenjene le za neke specifične religiozne potrebe. Kljub temu, da so bili glavni poslušalci Buddhovih besed menihi in nune, so v tej zbirki modrosti, ki niso le za tiste, ki so se odrekli svetu, niti ne za tiste, ki že sledijo tem učenjem, ampak tudi za tiste, ki nimajo znanja o Buddhovem učenju, a želijo živeti srečno in mirno življenje. Buddha se osredotoča na Pot: pot, ki vodi in ki kaže smer. To niso besede za čaščenje niti niso poetične besede s praznim pomenom, ampak zelo prizemljena in praktična vodila, ki naj bi jih uporabljali v vsakdanjem življenju.

Printane knjige pa se lahko dobi v samostanu Samanadipa ali pri meditacijih s Primožem.

ATTHAKAVAGGA

Zbirka osemverznih sutt

Prevod starodavnih budističnih verzov.

Aṭṭhakavagga, Zbirka osemkitičnih sutt, je skupaj z Pārāyanavaggo, prepoznana kot najstarejša zbirka Buddhovih besed, ki vsebuje najbolj temeljna učenja, ki so se širila v ustnem izročilu med menihi v zgodnjem času Buddhovega življenja. Zbirka osemkitičnih sutt se imenuje zato, ker se aṭṭhake (osem kitic) pojavijo v drugi, tretji in četrti sutti in te sutte imajo tudi v sebi ime aṭṭhaka. Ti so Guhaṭṭhaka, Duṭṭhaṭṭhaka in Suddhaṭṭhaka. Ta zbirka šestnajstih učenj (suttami) je zelo verjetno najprej obstajala kot samostojna zbirka in jo danes najdemo v četrtem delu Sutta-nipāte, delu Khuddaka-nikāye budističnega kanona. Zaradi te zgodovinske pomembnosti, bogate filozofske miselnosti in ker so vsa avtentična Buddhova učenja vključena v tej zbirki, se lahko Aṭṭhakavaggo jemlje kot temelj celotnega budističnega kanona.

Aṭṭhakavagga je bila zelo poznano besedilo v času Buddhovega življenja, vendar je danes precej pozabljeno. Tu Buddha uči o temeljnem problemu, ki je prisoten v vsakem človeku (ne glede ali človek to vidi v sebi ali ne) in o temeljnem konfliktu v družbi, ki formulira današnja gibanja, miselnosti in s tem krize. Posebno dandanes družba potrebuje novo prebuditev teh učenj v času, ko to staro učenje izgublja moč in ko osebni, družbeni in religiozni pogledi in mnenja dobivajo večjo moč in veljavnost, kot pa »naravno« modrost. Aṭṭhakavagga je tu na voljo za vse tiste, ki želijo pogledati znotraj problema sveta v katerem živimo ter tudi na problem svoje eksistence in trpljenja in tako opustiti nevednost in navezovanja, ki slepijo naša videnja. (Nadaljuj z branjem)

Printane knjige pa se lahko dobi v samostanu Samanadipa ali pri meditacijih s Primožem.